Så syng da mand
lad hjertet tale
thi hjertesproget er vers og sang!

Mandskoret Djursland

Bestyrelse

Vil du optages i koret eller søger du anden information, så kontakt en af os på telefon, pr brev eller email.

Formand
Mogens Kaalbye

Nygade 7, 8400 Ebeltoft
Tlf. : +45 4037 8908
Mail : kaalbye@mail.tele.dk

Arkivar
Niels Peter Diget

Kristoffervejen 1
8400 Ebeltoft
Tlf. 86341283

Mail:
eg@egcamp.dk

Økonomi og Arrangementer
Jens Kristian Laursen

Esmarksvej 25
8550 Ryomgaard
mail: jklaursen@gmail.com 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk