Sangbog

I undermenuerne vil du kunne finde:

Kormappe - der er den aktuelle oversigt over korets repertoire i indeværende sæson.

Lydfiler - der indeholder lydfiler for hovedparten af korets repertoire.
Lydfiler i 3 eller 4 stemmer til brug for kormedlemmernes øvning.

Sangarkiv - der indeholder en totaloversigt over korets sangarkiv med godt 100 sange/melodier med tilhørende nodeark.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk