Foreningen

Mandskoret Djursland er en selvstændig forening med formål, vedtægter og en valgt bestyrelse.

Foreningen er således basis for mandskoret og varetager dets administration, aftaler med dirigent, arrangementer og økonomiske forhold m.m.

Foreningen er etableret i 2002 i forbindelse med at dirigent og korleder Keld Jensen, Knebel etablerede et mandskor, der blev navngivet ”Mandskoret Djursland”.

Et udpluk af  foreningens vedtægter

Formål

”Mandskoret Djursland” er en selvstændig forening med de formål:

 • at fremme interessen for flerstemmig mandssang og herigennem vedligeholde den danske sangskat
 • at fremme kammeratskab gennem sang, samvær og arrangementer
 • at deltage i korstævner eller sangarrangementer efter fælles behov og ønske.

Vedtægter

 • Foreningen består af aktive og passive medlemmer samt æresmedlemmer….
 • Aktive medlemmer betaler et årligt kontingent for deltagelse i koret….
 • Optagelse i koret giver ret og pligt til at orientere sig om den mest hensigtsmæssige
 • stemmeplacering….
 • Aktive medlemmer er forpligtigede til at møde på de planlagte sangaftener….
 • Ordinære sangøvelser afholdes normalt en gang om ugen i sæsonen…….
 • Der afholdes generalforsamling hvert år ved sæsonstart og senest inden udgangen af oktober….
 • Der vælges bestyrelse, bestående af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer….
 • Bestyrelsen konstituerer sig med relevante opgaver og udvalg – repertoireudvalg, festudvalg, PR-udvalg, arrangementsudvalg….
 • Bestyrelsen skal håndhævde vedtægterne og i enhver henseende varetage foreningens interesser ….
 • Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.
 • ……… 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk